Strona główna » Liceum » Pozostałe » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Powstanie nowoczesnych partii politycznych na ziemiach polskich

Rozwój przemysłu i kapitalistycznych stosunków na ziemiach polskich powodowały szybki wzrost klasy robotniczej. Robotnicy skupieni w dużych ośrodkach przemysłowych żyli i [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:23 , Wyświetleń: 1299 , Ocena: 168.5, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Klęska Polski we Wrześniu 1939 roku – wynik własnej słabości, czy przemocy wrogów?

1 Września 1939 roku, o godzinie 4.45 wojska niemieckie zaatakowały Polskę. Był to początek końca istnienia II Rzeczpospolitej i jeden z przełomowych momentów przekreślaj [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:02 , Wyświetleń: 1306 , Ocena: 373.67, Głosów: 2, Autor: majka100100

Powstanie organizacji konspiracyjnych na ziemiach Polskich po 1831r.

Po 1831r w Polsce były tajne organizacje konspiracyjne. GALICJAWolne miasto Kraków, do którego przybyli emisariusze (wysłannicy, którzy mieli organizować powstanie) n [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:51 , Wyświetleń: 1311 , Ocena: 61.12, Głosów: 16, Autor: GOSIA288

Rodzina i rola kobiety w starożytnej Grecji i Rzymie.

GrecjaNiezależnie od okresu, ustroju czy zwyczajów we wszystkich państwach Grecji podstawowymi zasadami na, których opierała się instytucja rodziny, były monogamia i pat [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:51 , Wyświetleń: 1328 , Ocena: 29.26, Głosów: 37, Autor: majka100100

Ustroje polityczne wybranych starozytnych cywilizacji.

Starożytne narody wprowadziły do powszechnej historii wynalazek organizacji państwa, w której brali udział wszyscy obywatele lub przynajmniej większość, wspólnie decydowal [...]

Dodano: 2008-11-21 20:06:35 , Wyświetleń: 1332 , Ocena: 37.88, Głosów: 25, Autor: Mafej

Wojna polsko rosyjska w 1792r. - od Targowicy do II rozbioru Polski

Rzeczpospolita po Konstytucji 3 Maja. Reakcje mocarstw.Reakcje na uchwalenie Konstytucji 3 Maja w Europie były różne. Od entuzjastycznego jej przyjęcia przez opinię public [...]

Dodano: 2008-11-03 10:07:29 , Wyświetleń: 1334 , Ocena: 181.33, Głosów: 5, Autor: Mafej

Powstanie niepodległego państwa polskiego po I w. św.

Tworzenie niepodległego państwa polskiego. Kryzys przysięgowy. W lipcu 1917 zażądano od Polaków służących w Polskich Siłach Zbrojnych złożenia przysięgi państwom cent [...]

Dodano: 2008-10-10 11:29:52 , Wyświetleń: 1340 , Ocena: 26.39, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Przyczyny i skutki zmian w uprawnieniach władzy na przykładzie wybranych krajów Europejskich.

Francja:Francja zmierzała do ustanowienia władzy absolutnej. Po zakończeniu wojny stuletniej, czyli po roku 1453 Francja zaczęła przeobrażać się w silną monarchie. Od [...]

Dodano: 2008-12-14 22:13:55 , Wyświetleń: 1359 , Ocena: 81.56, Głosów: 15, Autor: majka100100

Walka Polaków o tożsamość narodową a polityka mocarstw ościennych w II pol. XIX wieku.

W wyniku traktatów rozbiorowych (1772, 1792, 1795) zakończył się niepodległy byt I Rzeczypospolitej. Reformujące się państwo upadło pod naciskiem okoliczności zewnętrzny [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:35 , Wyświetleń: 1365 , Ocena: 53.33, Głosów: 20, Autor: majka100100

Scharakteryzuj przekształcenia gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II poł. XIX wieku oraz wykaż ich związki z przemianami gospodarczo-społecznymi w Europie.

Likwidacja utrzymującej się od kongresu wiedeńskiego odrębności Królestwa, przeprowadzona po stłumieniu powstania styczniowego, pozostawała w ścisłym związku z procesem [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:14 , Wyświetleń: 1373 , Ocena: 48.86, Głosów: 28, Autor: elkakida

Wojna z Rosją 1831 i upadek powstania listopadowego.

W lutym 1831 do polski wkroczyła armia Rosyjska Dybicza, licząca 15.000 żołnierzy. Polska wystawiła tylko 54.000 żołnierzy. Liczebność Polaków była efektem Chłopickiego [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:47 , Wyświetleń: 1374 , Ocena: 37.87, Głosów: 29, Autor: GOSIA288

Przyczyny wybuchu II wojny światowej. (2)

Największy konflikt XX wieku był konsekwencją niezadowolenia wieku państw z systemu Wersalskiego z 19191roku. Traktaty nie zostały poparte siłą.Stwarzały one nową map [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:44 , Wyświetleń: 1375 , Ocena: 198.33, Głosów: 5, Autor: Mafej

Wielkie odkrycia geograficzne momentem zwrotnym w dziejach ludzkości

Odkrycia geograficzne były punktem zwrotnym w dziejach Europy i świata. XV i XVI w. to czasy, kiedy wyprawy odkrywcze skierowały uwagę Europejczyków ku nowym kontynentom i ic [...]

Dodano: 2009-01-19 15:28:50 , Wyświetleń: 1375 , Ocena: 47.08, Głosów: 25, Autor: elkakida

Wojna o niepodległość koloni angielskich w Ameryce Północnej.

Temat : Wojna o niepodległość koloni angielskich w Ameryce Północnej.Konflikt między Anglią i jej koloniami amerykańskimi.1.Pierwsi osadnicy przybywali od XVI2. [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:39 , Wyświetleń: 1381 , Ocena: 26.05, Głosów: 42, Autor: ew.la

Rycerstwo - kanon rycerski w okresie wypraw krzyzowych

Rycerstwo w średniowieczu, była to warstwa wojowników głównie wasali stanowiąca elitę społeczeństwa feudalnego. Za wynagrodzenie, głównie ziemię lub majątek przyjmowa [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:45 , Wyświetleń: 1383 , Ocena: 34.67, Głosów: 32, Autor: Mafej

Wojny polskie w XVI i XVII wieku (polsko-szwedzkie, polsko-rosyjskie, polsko-kozackie i polsko-tureckie)

Cała praca w załączniku - jest to tabelka, w której są daty bitw, ich dowódcy i wynik. [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:33 , Wyświetleń: 1385 , Ocena: 40, Głosów: 28, Autor: Mafej

Polska w czasie II wojny światowej.

W kampanii wrześniowej 1939 r. Wojsko Polskie poniosło ciężkie straty; zginęło i zostało rannych około 220 tys. oficerów i żołnierzy, z tego 20 tys. w walkach z Armią C [...]

Dodano: 2009-04-23 21:40:15 , Wyświetleń: 1388 , Ocena: 46.48, Głosów: 20, Autor: elkakida

Wojny Rzeczpospolitej w XVII wieku.

Państwo polsko-litewskie z przełomu XVI i XVII w. imponuje swym zasięgiem terytorialnym. Po rozejmie w Jamie Zapolskim, zawartym w 1582 roku, terytorium Rzeczpospolitej obejmowa [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:06 , Wyświetleń: 1393 , Ocena: 66.13, Głosów: 15, Autor: Mafej

Polityka niemiecka w stosunku do ludności polskiej w czasie okupacji.

Okupacja niemiecka 1939-1945, w wyniku klęski w wojnie obronnej 1939 ziemie polskie na zachód od Bugu i Sanu znalazły się pod okupacją niemiecką. Wilno wraz z okręgiem przek [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:24 , Wyświetleń: 1393 , Ocena: 106.82, Głosów: 10, Autor: majka100100

Przemiany społeczne i polityczne w latach międzywojennych XXw.

ROZWÓJ KULTURY MASOWEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCHRozwój kultury masowej był możliwy w USA dzięki rozwojowi oświaty i powszechnymi tanim środkom upowszechniania dóbr kultur [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:35 , Wyświetleń: 1393 , Ocena: 74.44, Głosów: 15, Autor: majka100100

Sytuacja polityczna ziem polskich po powstaniu styczniowym.

Zabór rosyjskiNazwę „Królestwo Polskie” zmieniono na „Kraj Nadwiślański”, zrusyfikowano administrację oraz szkolnictwo. W miejsce Szkoły Główne [...]

Dodano: 2008-12-08 09:22:45 , Wyświetleń: 1396 , Ocena: 34.64, Głosów: 35, Autor: majka100100

Szlachta polska XVII wieku patrioci czy zdrajcy? - rozprawka

Patriota – ten kto kocha swoją ojczyznę i swój naród, kto jest dbały o dobro ojczyzny. Jest to wyjaśnienie ze słownika Języka Polskiego odwzorowujące znaczenie tego [...]

Dodano: 2008-12-14 13:02:12 , Wyświetleń: 1400 , Ocena: 33.24, Głosów: 32, Autor: majka100100

Czyżby Niemcy ponieśli klęskę?- artykuł prasowy dotyczący wydarzeń w 1917 roku.

Na ten temat ostatnio aż huczy od plotek. My jednak trzymamy się rzeczywistych faktów. Oto one…Od kwietnia 1917 roku, kiedy Stany Zjednoczone przestały być państwem [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:20 , Wyświetleń: 1412 , Ocena: 35.65, Głosów: 33, Autor: Michalk88

Księstwo Warszawskie, czyli od pokoju tylżyckiego, aż po wyprawę moskiewską.

Gdy w 1806 roku wojska napoleońskie dotarły do ziem polskich zagarniętych przez Królestwo Prus, społeczność poznańska nie zważając na tragedię Legionów we Włoszech, wy [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:11 , Wyświetleń: 1412 , Ocena: 94.82, Głosów: 10, Autor: elkakida

Rzeczpospolita Polski i Litwy została unicestwiona nie z powodu anarchii wewnętrznej,

Po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej, który nastąpił w 1772 roku, Polska odczuła, że nie jest już potęgą gospodarczo – kulturalną w Europie, i że nigdy nią [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:05 , Wyświetleń: 1416 , Ocena: 42.31, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Ustrój polityczny państwa(CORONA REGNI POLONIAE)za panowania ostatniego Piasta

-Corona Regni Poloniae- Korona Królestwa Polskiego- to termin polityczno-prawny, który oznaczał(określał) nierozerwalność terytorium państwa polskiego, termin obejmował ni [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:38 , Wyświetleń: 1416 , Ocena: 112.27, Głosów: 10, Autor: elkakida

Totalitaryzm czyli o nadużywaniu niektórych pojęć

"W krainie schorowanej wyobraźni" (ZNAK, Kraków 1997) to jedna z ostatnich książek Księdza Józefa Tischnera. Składa się na nią zbiór esejów publikowanych głównie w "Ty [...]

Dodano: 2008-11-09 09:16:13 , Wyświetleń: 1420 , Ocena: 59.7, Głosów: 19, Autor: Mafej

W jaki sposób Stalin dążył do podporządkowania sobie Polski w czasie drugiej wojny światowej?

Kiedy Polacy w 1918 odzyskali własne państwo, nie przypuszczali iż po zaledwie 20 latach jego istnienia znów je utracą. Wynikało to z poleżenia Polski w Europie, pomiędzy d [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:54 , Wyświetleń: 1420 , Ocena: 208.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Przywódcy polskiego państwa podziemnego przed sądami sowickimi - praca z olimpiady.

Plan pracy:1. Wstęp- wybuch II wojny światowej- powstanie i struktury polskiego państwa podziemnego- sytuacja polityczna pod koniec wojny2. Rozwinięcie [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:01 , Wyświetleń: 1421 , Ocena: 60.29, Głosów: 20, Autor: majka100100

Polskie ugrupowania socjalistyczne, narodowe i ludowe wobec idei niepodległości Polski na przełomie XIX i XX wieku – dokonaj analizy porównawczej treści programów politycznych i metod działania.

Jak wiadomo gdy Polska znalazła się pod zaborami próbowano za wszelką cenę odzyskać niepodległość i uwolnić się spod jarzma trzech zaborców. Najciężej jednak mieli Po [...]

Dodano: 2009-03-09 21:32:46 , Wyświetleń: 1421 , Ocena: 96, Głosów: 16, Autor: elkakida

Orientacje polityczne i formacje zbrojne na ziemiach polskich w latach 1914-18. Orientacja prorosyjska, proaustryjacka i rewolucyjna. Odziała polskich formacji zbrojnych w czsie I wojny światowej.

Wybuch działań wojennych w sierpniu 1914 r. tchnął nowe życie w sprawę polską. Po raz pierwszy od 1762r. Berlin był w stanie wojny z Petersburgiem. Solidarność mocarstw r [...]

Dodano: 2009-03-25 22:01:10 , Wyświetleń: 1422 , Ocena: 26.58, Głosów: 54, Autor: elkakida

Nszz "Solidarność" notatka na prowadzoną lekcję...

Niezależny samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność” powstał w VIII-IX 1980 w związku ze strajkami w Sanoku, Mielcu, Tczewie, Poznaniu i Łodzi spowodowanymi z [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:22 , Wyświetleń: 1423 , Ocena: 1120, Głosów: 0, Autor: elkakida

Trzy polskie konstytucje: 1791, 1807, 1815 – przedstaw okoliczności uchwalenia i porównaj ich istotne treści prawno-ustrojowe.

„Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali Zgodzonego z narodem króla fetowaliGdy przy tańcu śpiewano „Wiwat król kochany,Wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat [...]

Dodano: 2009-03-09 21:32:47 , Wyświetleń: 1425 , Ocena: 40.22, Głosów: 31, Autor: elkakida

ZSRR wobec innych państw komunistycznych po II wojnie światowej.

ZSRR wobec innych państw komunistycznych.Wydarzenia 1956r. (polski Październik, wypadki poznańskie oraz powstanie węgierskie) spowodowały rozwój destalinizacji przez wła [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:30 , Wyświetleń: 1426 , Ocena: 27.14, Głosów: 43, Autor: ew.la

Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko ukraińskie o Lwów.

1.Przesłanki odbudowy niepodległej Polski.Okoliczności, które pozwoliły Polsce wyzwolić się z niewoli po 120 latach: ziemie pol. znajdowały się w rękach Niemiec i Aus [...]

Dodano: 2008-03-09 23:39:31 , Wyświetleń: 1426 , Ocena: 28.13, Głosów: 44, Autor: ew.la

Udział Polaków w I wojnie swiatowej.

Wybuch I wojny światowej, kładący kres względnie pokojowemu rozwojowi stosunków społeczno-politycznych w skali międzynarodowej, oznaczał doniosły przełom w skutkach, rów [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:03 , Wyświetleń: 1426 , Ocena: 63.71, Głosów: 13, Autor: Michalk88

Scharakteryzuj myśl polityczną pierwszych Piastów na tle sytuacji w Europie średniowiecznej w X-XII wieku.

O polityce pierwszych Piastów decydowały zarówno sytuacja międzynarodowa, jak i osobiste uzdolnienia władcy. Był to okres kształtowania się młodego państwa, którego ambi [...]

Dodano: 2009-03-25 22:01:13 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 29.96, Głosów: 49, Autor: elkakida

Polityka okupantow wobec narodu polskiego 1939

POLITYKA OKUPANTÓW28 września 1939- podpisano układ o przyjaźni między ZSRR a III Rzeszą. Zgodnie z tajnym protokołem dołączonym do tego dokumentu, granicę pomiędzy [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:34 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 1164, Głosów: 0, Autor: elkakida

Tradycje regionalne, działalność na rzecz środowiska lokalnego Kołobrzeg

Historia Kołobrzegu obejmuje ponad tysiąc lat. Splatając się w niej w trzy główne wątki, które są obrazem trzech ważnych funkcji jakie miasto pełniło przez wieki. Pierw [...]

Dodano: 2008-10-09 12:34:59 , Wyświetleń: 1433 , Ocena: 47.64, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Jak ja, patrząc z perspektywy czasu, oceniam rządy Napoleona?

Aby móc w ogóle oceniać rządy Napoleona, krytykować je bądź chwalić należy najpierw nieznacznie wgłębić się w jego zasługi dla historii i oczywiście samo życie Napo [...]

Dodano: 2009-01-18 19:45:47 , Wyświetleń: 1434 , Ocena: 40.42, Głosów: 30, Autor: elkakida

Rola gen. Lucjana Żeligowskiego w życiu politycznym J. Piłsudskiego

Lucjan Żeligowski był jednym z szesnastu Generałów Broni Polski Niepodległej. Urodził się 17 października 1865 r. na Wileńszczyźnie. Jako organizator i dowódca kresowych [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:39 , Wyświetleń: 1435 , Ocena: 84.25, Głosów: 15, Autor: Mafej

Czy twoim zdaniem jest uzasadnione określenie państw faszystowskich i komunistycznych wspólnym mianem „totalitaryzmu”?

Faszyzm jest to totalitarna forma rządów wprowadzona we Włoszech przez B. Mussoliniego w 1922r.( potem w Niemczech, Austrii, Estonii, Anglii i Francji) W państwach faszystowski [...]

Dodano: 2008-10-21 11:31:47 , Wyświetleń: 1441 , Ocena: 29.62, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Na początku XІXw. powstał, opozycyjny wobec orientacji pronapoleońskiej, tzw. plan puławski.

Na początku XІXw. powstał, opozycyjny wobec orientacji pronapoleońskiej, tzw. plan puławski.Czy koncepcja księcia Adama Czartoryskiego była wówczas realna i korzys [...]

Dodano: 2008-03-13 11:12:39 , Wyświetleń: 1442 , Ocena: 46.19, Głosów: 25, Autor: ew.la

Organizacje pozarządowe w Królestwie Polskim w 1830r.

W latach 1815 – 1830 organizacje spiskowe powstawały przede wszystkim w kręgach młodzieży gimnazjalnej i studenckiej. Dla tej młodzieży wyzwaniem stała się mickiewicz [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:38 , Wyświetleń: 1445 , Ocena: 1356, Głosów: 0, Autor: Mafej

Honore Daumier „Czy to zaćmienie będzie całkowite”

Uważam, że litografia Honorėa Daumiera pt. „Czy to zaćmienie będzie całkowite” ukazywała pytanie zadawane przez wielu Europejczyków.Początkowe rządy B [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:13 , Wyświetleń: 1447 , Ocena: 32.64, Głosów: 35, Autor: Mafej

Walka narodowa wyzwoleńcza - próby odzyskania niepodległości

Walka narodowo – wyzwoleńcza . Próby odzyskania niepodległości Walki narodowo wyzwoleńcze Polaków w XIX w. (powstanie krakowskie, listopadowej, s [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:52 , Wyświetleń: 1447 , Ocena: 38.79, Głosów: 28, Autor: elkakida

Konsekwencje społeczno polityczne rewolucji naukowo-technicznej XIX wieku

Konsekwencje społeczno polityczne rewolucji naukowo-technicznej XIX wieku.Rola nauki, a zwłaszcza nauk ścisłych wzrosła znacznie w XIX w. Prestiż uczonych i naukowców wz [...]

Dodano: 2008-02-09 10:05:37 , Wyświetleń: 1449 , Ocena: 151, Głosów: 6, Autor: ew.la

II Wojna Światowa - referat "Polowanie na Bismarca"

W końcu maja 1941 r. flota brytyjska w ramach obrony żeglugi przeprowadziła głośną operację przeciwko „Bismarckowi” i towarzyszącemu mu ciężkiemu krą [...]

Dodano: 2008-10-09 13:20:46 , Wyświetleń: 1451 , Ocena: 24.1, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Scharakteryzuj i oceń znaczenie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Polsce w XVI wieku.

Jednym z wydarzeń w Polsce było rozwiniecie folwarku pańszczyźnianego, który umożliwiał uzyskiwanie bardzo dużych zysków. Folwarki mogły rozwijać się dzięki : [...]

Dodano: 2008-11-18 18:41:14 , Wyświetleń: 1452 , Ocena: 38.28, Głosów: 31, Autor: Mafej

Terrozywanie społeczeństwa polskiego pod okupacja niemiecką i sowiecką na terenie Polski w czasie II wojny swiatowej

WSTĘPKonflikt Związku Radzieckiego i Niemiec z Polską, podczas II wojny światowej, postrzegamy dokładnie, w szerokich kontekstach, w drobnych szczegółach i zmaganiach po [...]

Dodano: 2009-03-09 21:34:42 , Wyświetleń: 1452 , Ocena: 57.05, Głosów: 20, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?