Strona główna » Studia » Humanistyczne » Historia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Porównanie sytuacji w trzech zaborach polskich (2)

W zaborze rosyjskim i Kongresówce władze carskie nasiliły system represji po powstaniu styczniowym. Wprowadzony w 1861 roku stan wojenny utrzymano aż do początków XX wieku. P [...]

Dodano: 2009-03-06 09:59:12 , Wyświetleń: 3705 , Ocena: 437, Głosów: 0, Autor: elkakida

Początki demokracji szlacheckiej za panowania Jagiellonów (2)

Już od drugiej połowy XV wieku szlachta i magnateria polska zaczynały odgrywać dużą rolę w państwie polskim. Dysponowanie ogromnymi środkami finansowymi, które po częśc [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:03 , Wyświetleń: 2963 , Ocena: 528, Głosów: 0, Autor: elkakida

Recenzja książki Jacka Banaszkiewicza Polski dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka.

Jacek Banaszkiewicz urodził się w 1947 roku.Ukończył studia w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego.Doktoryzował się w roku 1976,a habilitował w 1984.Jest profesore [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:04 , Wyświetleń: 1737 , Ocena: 3.25, Głosów: 56, Autor: elkakida

Początki państwa polskiego (4)

Państwo polan : obszar : Wielkopolska, stolica : Gniezno, pierwszy władca : Mieszko I. 972 Cedynia : M I vs. Margrabiowie niemieccy. Bierzemy Pom. Zach., przyłączenie Śląska [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:05 , Wyświetleń: 1823 , Ocena: 11.74, Głosów: 121, Autor: elkakida

Recenzja książki Janusza Tazbira Państwo bez stosów. (2)

Janusz Tazbir urodził się w 1927 roku. Historyk zajmujący się dziejami ruchów religijnych oraz kultury w Polsce XVI – XVII wieku. Profesor Instytutu Historii PAN, od 196 [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:03 , Wyświetleń: 1598 , Ocena: 424, Głosów: 0, Autor: elkakida

Rozbicie dzielnicowe (5)

Bolesław Krzywousty miał pięciu synów. Najstarszym był Władysław z pierwszego małżeństwa Krzywoustego. Z drugiego zaś małżeństwa pochodzili Bolesław Kędzierzawy, Mi [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:04 , Wyświetleń: 1753 , Ocena: 23.03, Głosów: 60, Autor: elkakida

Grób Nieznanego żołnierza

Na placu Zwycięstwa w Warszawie wznosi się niewielka kolumnada ~ ocalały szczątek dawnego Pałacu Saskiego. Płonie przed nią wieczny znicz, stoi stale żołnierska warta hono [...]

Dodano: 2009-03-07 23:09:54 , Wyświetleń: 1500 , Ocena: 20.63, Głosów: 64, Autor: elkakida

Integracja europejska 1962-1968 (3)

W latach 1959-1960 doszło do intensywnych pertraktacji pomiędzy USA i OEEC. Były one zapowiedzią reorientacji polityki europejskiej Waszyngtonu i miały na celu przeciwdziałan [...]

Dodano: 2009-03-07 23:09:54 , Wyświetleń: 1742 , Ocena: 24.3, Głosów: 55, Autor: elkakida

Rewolucja w Niderlandach – znaczenie i rozwój reformacji na tle wydarzeń historycznych.

W wieku XVI Europa stała się areną wielu znaczących przemian społeczno-gospodarczych, które istotnie wpłynęły na życie ówczesnych ludzi, mocno zakorzeniły się w kultur [...]

Dodano: 2009-03-07 23:09:56 , Wyświetleń: 1269 , Ocena: 19.98, Głosów: 51, Autor: elkakida

Unia lubelska

Dlaczego doszło do Unii polsko-litewskiej w Lublinie?Ruch egzekucyjny nie podjął problemu pełnego zjednoczenia ziem polskich, natomiast główny wysiłek obrócił na scale [...]

Dodano: 2009-03-07 23:09:57 , Wyświetleń: 3457 , Ocena: 444, Głosów: 0, Autor: elkakida

Nazizm i komunizm

Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmieciBy przedstawić ideologię komunistyczną i nazistowską musimy odpowiedzieć sobie na pytanie co to jest ideologia. W encyklop [...]

Dodano: 2009-03-07 23:09:59 , Wyświetleń: 1301 , Ocena: 38.42, Głosów: 30, Autor: elkakida

Kultura i życie codzienne starożytnej Grecji i Rzymu

Idziemy do łazienki i odkręcamy kran. Leci woda. Gorąca, zimna... Zamożniejsi z nas znajdują przyjemność w kąpielach w jacuzzi. Ale czy wykonując którąkolwiek z tych czy [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:02 , Wyświetleń: 1072 , Ocena: 24.18, Głosów: 32, Autor: elkakida

Walki czasu kampanii wrześniowej na ziemi częstochowskiej.

Po ustaleniu granic Polskich po I wojnie światowej powiat częstochowski graniczył z hitlerowską Rzeszą na odcinku około 30 kilometrów. Wobec nadciągającej wojny i narastaj [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:02 , Wyświetleń: 1080 , Ocena: 33.54, Głosów: 27, Autor: elkakida

Wojna 13 letnia

Jagielle nie udało się odzyskać Pomorza . Dokonał tego jego syn , Kazimierz Jagielończyk . Na proźbę gnębionych przez zakon polskich mieszkańców Prus ogłosił wcielenie [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:03 , Wyświetleń: 1559 , Ocena: 24.41, Głosów: 50, Autor: elkakida

Wpływ przemian w Polsce na stan kultury w latach 90-tych XX wieku.

W ostatnich dwudziestu latach dwa wydarzenia zdają się mieć dla polskiej poezji znaczenie fundamentalne. Pierwsze to przyznanie w 1980 roku Nagrody Nobla w dziedzinie literatury [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:04 , Wyświetleń: 1076 , Ocena: 31.45, Głosów: 32, Autor: elkakida

Polska za Piastów.

Mieszko I (960 - 992)W X wieku doszło do zjednoczenia ludów z terenów Wielkopolski. Zamieszkujące ją plemię Polan podbiło następnie Kujawy i Mazowsze. W około 960 na c [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:06 , Wyświetleń: 4132 , Ocena: 3.4, Głosów: 39, Autor: elkakida

Nauka i technika w I poł XX wieku

Rewolucja naukowcówNawet dwie wielkie wojny nie zmieniły współczesnego świata tak bardzo jak nauka. To ona ponosi poważną - jeśli nie główną - odpowiedzialność za [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:09 , Wyświetleń: 1174 , Ocena: 25.2, Głosów: 39, Autor: elkakida

Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce dzielnicowej (2)

TEKSTY ŹRÓDŁOWE Tekst A Dokument lokacyjny dla wsi Radlina z 1291 r. [...} my, komes Jan [...] razem z bratem naszym Wojciechem chcemy, aby do każdego ze współcze [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:11 , Wyświetleń: 1993 , Ocena: 509, Głosów: 0, Autor: elkakida

Herb Trzebiatowa (2)

Uczeni zajmujący się heraldyką mają różne poglądy na temat powstania herbu miejskiego, genezy oraz jego ewolucji. M. Gumowski uważał za godło herbowe wizerunek z najdłu [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:11 , Wyświetleń: 2233 , Ocena: 329, Głosów: 0, Autor: elkakida

Egipt i Mezopotamia

Dendrochronologia – nauka która ustala wiek drewnianych przedmiotów na podstawie badania rocznych przyrostów słojów drzewnych. Metoda radiowęglowa – (metoda C [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:12 , Wyświetleń: 3701 , Ocena: 3.47, Głosów: 29, Autor: elkakida

Absolutyzm we Francji (8)

Ludwik XIII powierzył kardynałowi de Richelieu stanowisko pierwszego ministra, usuwając się na drugi plan. Kardynał ograniczył rolę hugenockiej arystokracji, odbierając im [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:12 , Wyświetleń: 1298 , Ocena: 31.05, Głosów: 38, Autor: elkakida

Zamach majowy i jego skutki

Zamach (przewrót) majowy 12-12 V 1926 r. zapoczątkował 9-letnie autorytarne rządy Józefa Piłsudskiego i jego obozu sanacji (do 1935 r.). Główną jego przyczyną była katas [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:23 , Wyświetleń: 1379 , Ocena: 34.68, Głosów: 30, Autor: elkakida

Francja Wczesnośredniowieczna

MEROWINGOWIE W połowie IV wieku pokonani przez cesarza Aureliana Frankowie osiedlili się między dolnym Renem a Menem, zachowując status “sprzymierzeńców". Część [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:19 , Wyświetleń: 1383 , Ocena: 31.6, Głosów: 39, Autor: elkakida

Oświecenie w Polsce i w Europie

Nowe myśli zapoczątkowali Francuzi, Anglicy, Holendrzy. Rozwój przypada na XVIII w. Jednym z pierwszych uczonych był Kartezjusz. W "Rozważaniach o metodzie" stwierdził, że n [...]

Dodano: 2009-03-21 22:46:13 , Wyświetleń: 1294 , Ocena: 33.29, Głosów: 30, Autor: elkakida

Powstanie Warszawskie (8)

Walka zbrojna warszawskich oddziałów AK i żołnierzy innych ugrupowań konspiracyjnych przeciwko niem. okupantowi; rozpoczęte - w ramach akcji „Burza”- na rozkaz do [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:42 , Wyświetleń: 1352 , Ocena: 32.62, Głosów: 36, Autor: elkakida

II wojna światowa - przebieg wydarzeń

Wojnę poprzedziło: włączenie w 1938r. Austrii do III Rzeszy (Anschluss) anektowanie przez Niemcy części (a w 1939r. całości) Czech i Moraw - to tzw. układ monachij [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:44 , Wyświetleń: 1437 , Ocena: 56.92, Głosów: 25, Autor: elkakida

Targi jako kategoria historyczna

Historia targówJarmarki, czyli w pojęciu współczesnym wielobranżowe targi międzynarodowe, należały do najstarszych form handlu. Odbywały się one główne w miastach p [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:45 , Wyświetleń: 1195 , Ocena: 39.65, Głosów: 25, Autor: elkakida

Kalendarium XX wieku.

1901w wieku 81 lat zmarła królowa brytyjska Wiktoria anarchista polskiego pochodzenia Leon Czołgosz zamordował prezydenta Stanów Zjednoczonych W. McKinleya. w Krak [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:47 , Wyświetleń: 1149 , Ocena: 51.88, Głosów: 15, Autor: elkakida

I wojna światowa (7)

Walki na BałkanachW początkach XX wieku dwa wielkie mocarstwa wielonarodowe chyliły się ku upadkowi. Były to Rosja, Niemcy. Jednakże i Turcja stała na krawędzi upadku, [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:49 , Wyświetleń: 1533 , Ocena: 53.72, Głosów: 28, Autor: elkakida

Doktryny ekonomiczne XX wieku.

Obszerna i zróżnicowana problematyka ekonomiczna XX w. sprawiła, że dokonano zasadniczej selekcji prezentowanego materiału. Zrezygnowano z przedstawienia wielu kierunków, kt [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:22 , Wyświetleń: 1478 , Ocena: 52, Głosów: 24, Autor: elkakida

Uzupełniające pojęcia ze średniowiecza.

Ostrogoci - lud germański, który w IV w. przybyłznad Morza Czarnego do rzymskiej prowincji Panonii. Tam Założył swoje państwo podległe Konstantynopolowi. W VI w. państwo [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:24 , Wyświetleń: 1361 , Ocena: 49.04, Głosów: 26, Autor: elkakida

Piastowie - daty panowania

Piast Kołodziej - daty panowania nie znamySiemowit - ok. 900 - 920 rLestek - ok. 920 - 940 rSiemomysł - ok. 940 - 960 rMieszko I - 960 - 992 rBolesław Chrobr [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:31 , Wyświetleń: 1958 , Ocena: 60.66, Głosów: 28, Autor: elkakidawyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Humanistyczne
Prawo Prawo
Administracja Administracja
Dydaktyka Dydaktyka
Dziennikarstwo Dziennikarstwo
Etyka Etyka
Filozofia Filozofia
Psychologia Psychologia
Socjologia Socjologia
Pedagogika Pedagogika
Politologia Politologia
Polityka Polityka
Teologia Teologia
Historia Historia


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?